torstai 19. maaliskuuta 2015

IP-osoitteet, OSI-malli ja TCP/IP

IP-osoite on numerosarja, jota käytetään verkkosovittimien yksilöimiseen, kaikki Internet-verkon tietoliikenne kulkee IP-paketteina.

IPv4=  32 bittiset osoitteet
IPv6=  128 bittiset osoitteet

OSI-malli on seitsemään eri kerrokseen jaettu tiedonsiirtoprotokollien yhdistelmä

1. kerros = Fyysinen, määrittää kaiken fyysisen median kuten radioaaltojen siirron

2.kerros = Siirtokerros, valmistelee ylempien kerrosten tietoliikennepaketin fyysistä siirtoa varten

3.kerros = Verkkokerros, välittää ylempien kerrosten paketit Internet-yhteyden avulla tietokoneesta toiseen

4.kerros = Kuljetuskerros, vastaa pakettien perille pääsystä

5.kerros= Istuntokerros, vastaa eri istuntojen multipleksoinnista

6.kerros= Esitystapakerros, vastaa merkityskoodauksien yhteensovittamisesta

7.kerros= Sovelluskerros, jota sovellukset käyttävät viestintään

TCP on protokolla, jolla luodaan yhteyksiä tietokoneiden välille.

TCP/IP on yhdistelmäprotokolla

torstai 19. helmikuuta 2015

Verkon luominen

-Macilla voit yhdistää verkon kahden koneen välillä esim. Järjestelmäasetukset  --> jako --> ruksi tiedonjako-kohtaan -->Finder -->Yhdistä palvelimeen (toimii jos molemmat tietokoneet ovat yhdistäneet samaan verkkoon wifin kautta)

-Mikäli haluat yhdistää kaksi eri tietokonetta, mutta ne eivät ole yhteydessä samaan verkkoon, yhteyden voi muodostaa ristikytkentäkaapelin avulla

-Ongelmia voi esiintyä, jos esim. tietokoneet eivät ole keskenään yhteensopivia yhdistämistä varten

-Koneiden välillä kannattaa pitää palomuuria päällä tietoturvan ylläpitämiseksi

Pilvipalvelut

Pilvipalvelu tarkoittaa Internetissä tapahtuvaa tietotekniikan käyttöä

- Pilvipalveluiden pääluokat ovat SaaS (Software as a Service) IaaS (Infrastructure as a Service) PaaS (Platform as a Service)

Pilvilaskenta;

-Pilvilaskennalla tarkoitetaan tietoteknisten palveluiden hajautusta ja ulkoistusta, sitä käytetään esim. tilapäisten kuormien tasaamisessa ja ja ohjelmiston osien tai kokonaisuuksien ulkoistamisessa

-Eri pilvityyppejä ovat julkinen pilvi, yksityinen pilvi, luotettu pilvi, hybridipilvi